​Professor Ragnar Larsson, professor Leif Asp (båda vid avdelningen för material- och beräkningsmekanik vid institutionen för industri- och materialvetenskap​, Chalmers), adjungerad professor Peter Linde och professor Anders Forsgren, KTH, studiekamrat från tiden vid Stanford, USA. ​Foto: Carina Schultz​

​​​​​​​

Airbus i samarbete kring multifunktionella material

Chalmers har fått en ordentlig förstärkning när det gäller multifunktionella material och teknologier med fokus på flygindustri. Dr. Peter Linde, forskningsingenjör hos en av världens största flygplanstillverkare, Airbus, har tillträtt som adjungerad professor på Institutionen för industri och materialvetenskap. Ett samarbete som började med en lång promenad till ett avsides hotell.


Under den långa promenaden till hotellet insåg Peter Linde och Leif Asp att de delade många frågor kring forskningen inom lätta material och sedan detta första möte 2008 i Toulouse har de hållit kontakten.  Leif Asp, professor i Lättviktsmaterial och strukturersåg att det fanns mycket att vinna på ett utökat samarbete med Airbus och påbörjade arbetet för den adjungerade professuren. 

Lindes långa verksamhet inom material- och kompositforskning innebär att han är väl förtrogen med Airbuskoncernens många utmaningar inom området, något som blir en stor tillgång för Chalmers. 

I början av september 2018 installerades Peter Linde, Airbus Operations Hamburg, där han är ”Airframe Architecture and Integration Research Engineer. Tjänsten som adjungerad professor är på 20% och placerad hos avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, som leds av Leif Asp.

Bild: Peter Linde, nytillträdd adjungerad professor på Institutionen för industri- och materialvetenskap. I hans imponerande CV finns studier vid ETH Zürich, Stanford, University of California Los Angeles (spets mot industrisamverkan inom flyg) och University of California Berkeley (pionjärer inom finita element-metoder). Foto: Carina Schultz


Världsledande forskning om strukturella batterier

Avtalet har tagit tid att utforma eftersom professuren måste vara relevant för Chalmers och samtidigt bidra till ett mervärde för Airbus. Ett skäl för samarbetet, som Peter Linde säger är absolut avgörande, är spjutspetsforskningen som Leif Asps forskargrupp tillsammans med kollegor vid KTH bedriver inom området multifunktionella kompositer för energilagring.

–  Ja, det stämmer att vi är världsledande inom området strukturella batterier. Inför avtalet gjorde Airbus en så kallad Technology watch där man identifierade potentialen i vår forskning. Den sammanfaller med ett av Airbus egna strategiska forskningsområden; integrerad energilagring. Airbus såg potentialen och har därför valt att ingå avtal med oss, säger Leif Asp.


Önskan om bredare samarbete med Chalmers

Med avtalet i hamn hoppas Leif Asp att Chalmers ska få ett mycket bredare gränssnitt mot Airbus. Asp tror att det blir fler gemensamma projekt på kompositer, men han önskar också att forskningssamarbetet breddas. Det finns många forskningsområden inom Chalmers som är intressanta för Airbus. 

–  En av viktig talang hos Peter Linde är hans förmåga att se möjliga samarbeten och skapa nätverk som driver innovation i industrin. Han är helt enkelt bra på teknik, politik och att få saker att hända, säger Leif Asp.Installationsföreläsningens titel var ”Emerging Materials and Technologies for Multifunctional Application in Environmentally Friendly Aircraft”. E-Fan-X (bilden) är den andra generationens forskningsflygplan inom Airbuskoncernen, där man testar elektrisk framdrivining. E-Fan-X är ett modifierat BAE 146 med fyra motorer, varav en elektrisk. Energin för framdrivningen är hybridbaserad; gasturbin samt batteri. Den första flygningen är planerad 2019. Föregångaren E-Fan var tvåsitsig med 2 elmotorer och energilagring i batterier. Dess premiärtur ägde rum 2014. Foto: Airbus


Lättare plan ger miljövinster
Huvuddelen av Peter Lindes tid läggs på arbetet som Topic Manager för EU projektet SORCERER, där Chalmers är en av fyra partners.

–  I projektet vill man utveckla en lättviktskomposit med inbyggd elektrisk energilagring, tänkt för framtida elektriska och hybrid-elektriska flygplan. Bakgrunden är behovet av mer miljövänliga lätta flygplan där vikten kan reduceras genom integrerade batterier i struktur, hytt och system.

–  Jag kommer dessutom att via Airbus engagemang i projektet Clean Sky​ få tillfälle att träffa möjliga nya samarbetspartners till Chalmers och Airbus, säger Peter Linde.

Examensarbeten med fokus på tunna skikt

Andra intressanta och närbesläktade forskningsområden som Linde nämner är grafen samt additiv tillverkning för viktreducering och multifunktionalitet för delar. Men till en början vill han fördjupa området kompositer byggda av tunna skikt. Peter Linde fortsätter: ​
–  Tillsammans med Leif Asp och Martin Fagerström, kommer jag att förbereda en del examensarbeten. Vi har också börjat handleda en doktorand tillsammans och det kan bli aktuellt att föreläsa för masterstudenterna under senare delen av deras utbildning.

En ständigt lärande student
När nyheten om professuren kom ut hörde många i Peter Lindes stora kontaktnät av sig. En som redan gratulerat är professor Stephen W. Tsai vid Stanford, nestor inom kompositmaterial, med vilken Peter har haft ett innovativt utbyte under senare år.
–  Jag har också fått hälsningar från min gamla professor Hugo Bac​hmann vid ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule), som lyckönskar mig till att ha fått en sådan fin tjänst vid ett så välrenommerat lärosäte, säger Peter Linde skrattande och fortsätter:
–  Det här känns mycket bra! Framförallt kommer jag som adjungerad professor att få ägna mig åt mina stora intressen – att bygga nätverk och stilla min nyfikenhet. Jag ser mig själv som en ständig student, avslutar Peter Linde.
Dr. Peter Linde gav under sin installationsföreläsning en liten återblick på Airbus historia och teknologiska framgångar. Ett exempel var försäljningssuccén Airbus A320 där målet på runt 300 sålda plan vida överträffades och landade på  8000. Avslutningsvis presenterade han sina tankar om framtida utveckling av nya material som till exempel multifunktionella kompositer för energilagring. Foto: Carina Schultz


Läs mer om installationsföreläsningen

Kolfiber kan lagra energi​​


Text: Carina Schultz

Sidansvarig Publicerad: må 02 maj 2022.