Bild

Hållbara beteendeförändringar - ett möjliggörande perspektiv

​Webbinarium 3 i seminarieserien om konsumentteknik och användarcentrerad produktutveckling
Datum: 25 augusti 2021
Tid: 08.30-09.15
Plats: Zoom

För att skapa ett hållbart samhälle krävs det att vi människor ändrar våra beteende i vardagen. (En medveten) Design av produkter och tjänster har stor möjlighet att påverka detta. Företag och offentliga aktörer försöker exempelvis genom “nudging”, “gamification” och andra sätt uppmuntra eller styra hållbara beteende. Men, med ett användarperspektiv blir det tydligt att människor inte bara kan knuffas till att “bete sig rätt”, utan det måste också skapas nya möjligheter som tillåter och underlättar nya beteenden som fungerar i vardagen.  Oskar Rexfelt och Helena Strömberg, båda forskare vid Avdelningen Design & Human Factors, kommer att prata om hur man tar ett möjliggörande perspektiv på hållbara beteenden och cirkulär konsumtion. Hur skapar man innovativa, användarcentrerade, lösningar som sänker tröskeln för en hållbar vardag?
 

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt.
Anmäl Dig genom att skicka ett mejl till lena.bendrioua@chalmers.se. Någon dag innan webbinariet får Du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter.


​Marianne Kärrholm pionjär inom användarcentrerad teknikutveckling

Marianne Kärrholm var på flera sätt en pionjär, inte minst inom forskningen kring samspelet människa-teknik och ett användarorienterat perspektiv på produkt- och systemutveckling. 2021 skulle hon fyllt 100 år. Det vill vi uppmärksamma med en seminarieserie kring konsumentteknik och användarcentrerad teknikutveckling.

Marianne Kärrholm fick sin professur i konsumentteknik 1984, hon blev därmed Chalmers första kvinnliga professor. Då hade hon och STUs konsumenttekniska forskningsgrupp varit verksam sedan början 70-talet med forskning kring utveckling nya eller förbättring av redan existerande produkter. Fokus var produkters bruksvärde och användningsegenskaper. 1982 knöts gruppen till Chalmers och 1984 bildades Institutionen för konsum entteknik, en verksamhet som idag är del av Institutionen för industri- och materialvetenskap och som utgjort en viktig pusselbit i dagens forskning kring samspelet människa-teknik och användarcentrerad produktframtagning samt i utbildningsprogrammen Teknisk Design respektive Design och Produktutveckling.
 
Kategori Seminarium
Plats: Zoom
Tid: 2021-08-25 08:30
Sluttid: 2021-08-25 09:15

Sidansvarig Publicerad: ti 08 jun 2021.