​I ett av våra labb finns en Auger nanoprob. Den är unik i Sverige med kapacitet för att utföra ytkemisk analys av funktioner som är mindre än 20 nm i storlek.​ ​​​​​

Laboratorier och faciliteter

Institutionens laboratorier och forskningsfaciliteter​​ är av hög internationell klass. Dessutom har vi tillgång till nationella och internationella faciliteter genom multidisciplinära samarbeten och nätverk inom såväl akademi som industri. Vår forskning bedrivs i huvudsak i laboratorier och lokaler på Campus Johanneberg men institutionen är även representerad på Campus Lindholmen med laboratorium​.​

​​Krosslabbet

Många gruvföretag är intresserade av lösningar som förbättrar deras processer. I krosslabbet finns möjlighet att sönderdela ner malm till olika former oc​h partikelstorlekar. Dessutom ges möjligheter att undersöka energiåtgången​ i krossningsprocessen.

Läs mer om forskningen inom bearbetning av bergmaterial.

Kompositlabbet

I kompositlabbet finnas utrustning för tillverkning och karaktärisering av multifunktionella kompositer, i synnerhet strukturella batterier, och labbet kommer att användas både inom utbildning och forskning. Studenterna inom Chalmers Formula Student kommer att vara särskilt aktiva i labbet.
 
Tillverkning och bearbetning av fiberförstärkta polymerkompositer är några av huvudområdena. Verksamheten inriktas särskilt på kolfiberförstärkta härdplastkompositer, som tillverkas med injiceringstekniker eller pressformning. Det finns även utrustning för tillverkning och karaktärisering av multifunktionella kompositer, i synnerhet strukturella batterier. 

Innovationslaboratorier

Akademi och industri behöver kunna mötas i en kreativ atmosfär på en neutral arena för att gynna innovation. Institutionen är tillsammans med Chalmers styrkeområde Produktion värd för en helt unik miljö som uppfyller detta, fyra integrerade nationella innovationslaboratorier:

 • Virtuella utvecklingslaboratoriet​ (Campus Johanneberg)
  Här finns de senaste visualiseringsteknikerna, i en inbjudande och kreativ miljö. Morgondagens industrier behöver använda fler virtuella utvärderingar i sin utveckling av nya produkt- eller tillverkningskoncept för att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga på en global marknad. Detta laboratorium stödjer den förändringen.

 • Produktionssystemslaboratoriet (Campus Johanneberg)
  Detta är en arena för forskning om nästa generation av arbetsplatser. Utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som stöttar svensk industri med flexibla och konkurrenskraftiga lösningar. I labbet finns flera industrirobotar samt avancerad infrastruktur för kommunikation som stöd för den mobila operatören samt anläggningar för utveckling av integrerade och ergonomiska arbetsplatser.
 • Material- och bearbetningslaboratoriet (Campus Johanneberg)
  Det här labbet är utformat för att möta framtida behov av avancerad forskning inom tillverkning med särskild inriktning på utrustning för metallbearbetning, polymerbearbetning och pulvermetallurgisk bearbetning.
 • Stena Industry Innovation Lab (Campus Lindholmen)
  Detta är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar.​

Läs mer om innovationslaboratorierna på styrkeområde Produktions webbplats. ​​​​​
 

Usability-labbet

Usability-labbet ger möjlighet till systematiska studier av exempelvis samspelet mellan människa och datorgränssnitt. Forskningen rör främst olika frågeställningar kring människa-maskin-interaktion (MMI) och utformning av användargränssnitt

Läs mer om användbarhetslabbet.​​

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.