​I ett av våra labb finns en Auger nanoprob. Den är unik i Sverige med kapacitet för att utföra ytkemisk analys av funktioner som är mindre än 20 nm i storlek.​ ​​​​

Laboratorier och faciliteter

Institutionens laboratorier och forskningsfaciliteter​​ är av hög internationell klass. Dessutom har vi tillgång till nationella och internationella faciliteter genom multidisciplinära samarbeten och nätverk inom såväl akademi som industri. Vår forskning bedrivs i huvudsak i laboratorier och lokaler på Campus Johanneberg men institutionen är även representerad på Campus Lindholmen med laboratorium​.​

​​Krosslabbet

Många gruvföretag är intresserade av lösningar som förbättrar deras processer. I krosslabbet finns möjlighet att sönderdela ner malm till olika former oc​h partikelstorlekar. Dessutom ges möjligheter att undersöka energiåtgången​ i krossningsprocessen.

Läs mer om forskningen inom bearbetning av bergmaterial.


Innovationslaboratorier

Akademi och industri behöver kunna mötas i en kreativ atmosfär på en neutral arena för att gynna innovation. Institutionen är tillsammans med Chalmers styrkeområde Produktion värd för en helt unik miljö som uppfyller detta, fyra integrerade nationella innovationslaboratorier:

 • Virtuella utvecklingslaboratoriet​ (Campus Johanneberg)
  Här finns de senaste visualiseringsteknikerna, i en inbjudande och kreativ miljö. Morgondagens industrier behöver använda fler virtuella utvärderingar i sin utveckling av nya produkt- eller tillverkningskoncept för att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga på en global marknad. Detta laboratorium stödjer den förändringen.

 • Produktionssystemslaboratoriet (Campus Johanneberg)
  Detta är en arena för forskning om nästa generation av arbetsplatser. Utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som stöttar svensk industri med flexibla och konkurrenskraftiga lösningar. I labbet finns flera industrirobotar samt avancerad infrastruktur för kommunikation som stöd för den mobila operatören samt anläggningar för utveckling av integrerade och ergonomiska arbetsplatser.
 • Material- och bearbetningslaboratoriet (Campus Johanneberg)
  Det här labbet är utformat för att möta framtida behov av avancerad forskning inom tillverkning med särskild inriktning på utrustning för metallbearbetning, polymerbearbetning och pulvermetallurgisk bearbetning.
 • Stena Industry Innovation Lab (Campus Lindholmen)
  Detta är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar.​

Läs mer om innovationslaboratorierna på styrkeområde Produktions webbplats. ​​​​​


Usability-labbet

Usability-labbet ger möjlighet till systematiska studier av exempelvis samspelet mellan människa och datorgränssnitt. Forskningen rör främst olika frågeställningar kring människa-maskin-interaktion (MMI) och utformning av användargränssnitt

Läs mer om användbarhetslabbet.​​

Publicerad: må 10 apr 2017. Ändrad: to 08 mar 2018