Seminarieserie om konsument- teknik och användarcentrerad produktutveckling


Marianne Kärrholm var på flera sätt en pionjär, inte minst inom forskningen kring samspelet människa-teknik och ett användarorienterat perspektiv på produkt- och systemutveckling. 2021 skulle hon fyllt 100 år. Det vill vi uppmärksamma med en seminarieserie kring konsumentteknik och användarcentrerad teknikutveckling.


Nästa seminarium är ännu inte annonserat.

Datum: Ej bestämt
Tid: 08.30-09.15
Plats: Zoom

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Om Marianne Kärrholm

Marianne Kärrholm fick sin professur i konsumentteknik 1984, hon blev därmed Chalmers första kvinnliga professor. Då hade hon och STUs konsumenttekniska forskningsgrupp varit verksam sedan början 70-talet med forskning kring utveckling nya eller förbättring av redan existerande produkter. Fokus var produkters bruksvärde och användningsegenskaper. 1982 knöts gruppen till Chalmers och 1984 bildades Institutionen för konsumentteknik, en verksamhet som idag är del av Institutionen för industri- och materialvetenskap och som utgjort en viktig pusselbit i dagens forskning kring samspelet människa-teknik och användarcentrerad produktframtagning samt i utbildningsprogrammen Teknisk Design respektive Design och Produktutveckling.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.