Smena Catlysis

Bild 1 av 1
Timur och materialet för Smena Catalyis

År 2021 startade Timur Shegai, professor i nano- och bioteknik, tillsammans med doktoranden Battulga Munkhbat och Chalmers Ventures, företaget Smena Catalysis. Han beskriver processen kring att starta sitt eget företag och de utmaningar han stött på.

Smena Catalysis har utvecklat ett unikt 2D-nanomaterial som uppkom i laboratoriet när Timur och hans kollega upptäckte en process som var relaterad till tillämpningen av skiktade halvledande material, såsom till exempel MoS2. Därefter beslutade de att publicera resultaten och samtidigt patentera det. Patentet behövde skapas före publicering och därför kontaktade de Chalmers innovationskontor för att få stöd kring detta. Tillsammans med Chalmers innovationskontor drog de slutsatsen att materialet var en patenterad teknologi, och med stöd och uppmuntran skapade de sedan Smena Catalysis.

Ambitioner och mål

"Målet är att göra det till en fungerande teknologi. Nu försöker vi förstå var detta material är användbart. Vi har därför begränsat det till gasdetekteringsapplikationer där vi försöker bygga en affärsplan. Vetenskapligt visar materialet lovande resultat i att detektera små koncentrationer av kvävedioxid (NO2), vilket kan tillämpas inom luftkvalitetsövervakning. Men för att göra det till ett framgångsrikt företag behöver vi mer stöd och arbeta på marknaden kommer att ta tid och pengar", säger Timur.

Smena Catalysis samarbetar också med personer inom nanoområdet: Christoph Langhammer från Chalmers och Jens Eriksson från Linköpings universitet. Vetenskaplig publicering är på gång och flera personer från gruppen, inklusive Dr. Abhay Agrawal och Dr. Alexander Polyakov har bidragit till den.

"Vad jag också har lärt mig är att det finns en stor klyfta mellan vetenskapliga resultat och något som fungerar i din mobiltelefon eller i en verklig tillämpning, men vi försöker komma dit. I vilket fall som helst är jag mycket nöjd och stolt över patentet som är vår främsta tillgång. Historien är ännu inte slut", säger Timur.

Chalmers - ett bra stöd i processen

Chalmers innovationskontor har varit ett stort stöd i processen, liksom de olika centrumen vid Chalmers.

"Chalmers innovationskontor har varit ett stort stöd och bidrag till företaget. På Chalmers har vi också en utmärkt infrastruktur med många olika centrum, Chalmers Ventures och ett renrum. Jag kan verkligen rekommendera andra att försöka göra samma resa som jag har gjort! Självklart finns det ingen garanti för att allt du kommer att lyckas, men om du inte försöker, får du inget", avslutar Timur.

Timur Shegai
  • Biträdande professor, Nano- och biofysik, Fysik

Skribent

Amelia Brådenmark

Taggar: