Amferia kämpar mot antibiotikaresistens

Bild 1 av 1
Bild på hund som får vård

Resan började år 2014 med de två doktoranderna Saba Atefyekta och Anand Kumar Rajasehkaran. Martin Andersson, professor vid Institutionen för kemi och kemiteknik, såg möjligheten att kombinera kunskapen och idéerna från projekten till ett start-up. Företaget expanderar nu och har sitt material tillgängligt i flera länder.

Amferia är företaget med ett tydligt mål - att göra skillnad för antibiotikaresistens. De har utvecklat ett material som dödar bakterier baserat på kroppens sätt att förebygga infektioner, genom peptider (kedjor av aminosyror som naturligt förekommer i kroppen) som selektivt kan döda bakterier och som inte skadar mänskliga celler. Peptiderna har också en låg risk att skapa en resistens mot antibiotika. Däremot har peptiderna låg stabilitet och bryts ner mycket snabbt, vilket kan göra det svårt att utnyttja dem. Amferia har därför utvecklat ett unikt material som kan skydda dessa peptider och döda resistenta bakterier på ett ofarligt sätt. Materialet kan användas i flera medicinska produkter, till exempel som för sårvårdsprodukter och förband.

– Det finns ett ökat hot från resistenta bakterier i vårt samhälle och därför behöver vi anpassa vården och de procedurer vi utför, beroende på vilka typer av bakterier vi har på oss. Detta material kan vara en del av kampen mot dessa bakterier, säger Martin.

Materialet används både för djur och människor

Den första applikationen finns för närvarande inom veterinärvård, där antibiotikaresistens är en stor utmaning. Materialet finns tillgängligt på olika veterinärkliniker i Europa, men målet är att få det godkänt även för människor.

– Vi är för närvarande mitt i en marknadsintroduktion i flera länder i Europa tillsammans med en partner. I Sverige finns en pilotversion av materialet, och vi skalar för närvarande upp vår produktion. Det finns stort intresse på en internationell marknad, särskilt i Europa, USA och Asien och det är av stor betydelse för företaget att kunna nå ut till kliniker och bidra till patienternas hälsa, säger Martin.

Innovationen kom från Chalmers

Enligt Martin har Chalmers varit en viktig förutsättning för Amferias existens. Innovationen kom direkt från forskning och det fanns stora möjligheter att vidareutveckla företaget vid universitetet.

– Det finns en positiv kultur och attityd till att skapa nytta och värde från den forskning vi bedriver här på Chalmers. Forskningen och utvecklingen har ägt rum på Chalmers och det är därför det finns en hög kvalitet bakom forskningen om innovationen. Vi har också fått bra hjälp från innovationskontoret och Chalmers Ventures med hela ekosystemet kring innovation och forskning, avslutar Martin.

Martin Andersson
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Amelia Brådenmark

Taggar: