Atium renar vatten från kvicksilver

Bild 1 av 1
Atium produkt

I hälften av sjöarna i Sverige finns förhöjda värden av kvicksilver, något som företaget Atium vill förändra genom att rena vattnet på ett innovativt sätt. Atium grundar sig på forskning från Björn Wickman, docent inom kemisk fysik och i år kommer företagets första produkt. 

Målet är att erbjuda en bättre lösning för att rena vatten än vad som tidigare har funnits. Atium plockar selektivt bort kvicksilver från olika typer av vatten och avloppsströmningar. Idag finns andra metoder för att rena vatten men de är inte lika bra eller effektiva. Ett exempel på en sådan är absorption som inte bara fångar upp kvicksilver utan andra material också.

Under sin tid som Post dok i Danmark, började Björn och hans kollegor använda elektrokemiska metoder för att tillverka väteperoxid. Ett av de materialen som de testade var en legering innehållande kvicksilver och platina. Denna kan man tillverka från en platinaelektrod och med kvicksilverjoner i en lösning. 

– När jag kom tillbaka från Chalmers provade jag att använda den reaktionen för att rena vatten. Ingen hade tidigare testat metoden att elektrokemiskt reducera kvicksilverjoner och sedan låsa fast dem i en stabil legering för att rena kvicksilver från vatten och vi kunde visa att det fungerade bra, säger Björn. 

Johan Björkquist (VD) till höger och Henric Ernbrink (Teknisk chef) till vänster

Resan mot att bli ett företag 

Först gjordes en nyhetsgranskning utförd av en patentfirma och när denna visade att det inte fanns patent inom detta gick de vidare med en patentansökan. Idén om ett företag pitchades sedan in till Chalmers entreprenörsskola. Efter en marknadsundersökning visade det sig att det fanns ett stort intresse, och därefter skapades företaget år 2018 av Emma Hanaeus, Johan Björkquist, tillsammans med Björn Wickman och Chalmers Ventures. Emma valde senare att gå vidare till en annan organisation och just nu är Johan VD. Företaget har just nu en anställd och är också igång med nya rekryteringar. Björn har rollen som teknisk rådgivare, sitter med i styrelsen och äger en mindre del av företaget. 

– Jag vill använda forskningen som vi tar fram på olika sätt, till exempel att den kommer till användning i företaget. Jag är såklart inblandad på olika sätt men inte så insatt i de affärsmässiga delarna, säger Björn. 

Flera användningsområden 

Just nu är siktet inställt på industrin eftersom det finns en stor koncentration av kemikalier där och det finns också aktörer som är beredda att betala för produkten. Den första produkten kommer att lanseras i år och är en produkt för tandläkarmottagningar.

– Tandläkarmottagningarnas avlopp har visat sig innehålla väldigt mycket kvicksilver. Även om man inte idag får sätta in lagningar som innehåller kvicksilver i Sverige, finns det fortfarande många människor som har kvar lagningar med materialet eller har lagat sina tänder utomlands, säger Björn. 

Målet är att erbjuda produkten i ett flertal branscher och där tekniken är fördelaktig, exempel på det är från svavelsyraproduktion eller rökgasrening i värmekraftverk.

– Idag finns gränsvärden och regler för kvicksilver men de är satta utefter den teknik som finns tillgänglig.  Kan man visa att det finns en teknik som är bättre på att rena vattnet, kan man också skärpa lagstiftningen. Många av tillämpningarna kan vara svåra att presentera en ekonomisk och effektiv lösning för, och det är en utmaning för ett litet företag. Men det är det vi siktar på framöver, avslutar Björn. 

Björn Wickman
  • Docent, Kemisk fysik, Fysik

Skribent

Amelia Brådenmark