VIDEM vill förbättra framtidens diagnostik av sjukdomar

Bild 1 av 1
Bild på Videms produkt

3.7 miljarder människor av världens befolkning har begränsad tillgång till tillförlitlig diagnostik idag, det är något som VIDEM vill förändra. Företaget som är baserat på forskning från bland annat Chalmers och Uppsala universitet, har skapat en unik innovation som kan förändra dagens diagnostik och göra den mer tillförlitlig, tillgänglig och kostnadseffektiv.

Historien om VIDEM började redan år 2014 med en idé om virusdiagnostik som kan användas var som helst för att förbereda oss för en pandemi. Dag Winkler, professor i fysik, tillsammans med kollegor från Chalmers, Rise, KI, SciLifeLab och Uppsala universitet, skickade in ett projektförslag baserat på en teknik som heter Rolling Circle Amplification (RCA). 

– Forskningsprojektet finansierades av Stiftelsen för Strategisk Forskning och pågick i 6 år. Projektet tog slut vid starten av Covid-19 pandemin då behovet av tillförlitlig och tillgänglig diagnostik var tydligare än någonsin, säger Dag. 

Maria Barklund, medgrundare och VD

Forskarna Dag Winkler och Sobhan Sepehri träffade studenterna Maria Barklund och Petter Barreng via Chalmers Entreprenörskola. Hösten 2021 grundades bolaget tillsammans med Aldo Jesorka från Chalmers samt Maria Strömme och Teresa Zardán Gómez de la Torre från Uppsala universitet. 

– Vi såg att det fanns stor potential att ta vidare projektet till att bli ett bolag och vi trodde stenhårt på visionen och forskningen bakom, säger Maria.  

En unik innovation 

Diagnostik är idag till stor del baserat på centrala labbtester och snabbtester (antigen tester). Att skicka prover till laboratorium resulterar i långa väntetider och snabbtester har begränsad tillförlitlighet. Vad VIDEM vill möjliggöra är att skapa snabb och träffsäker diagnostik till en låg kostnad. 

– Vår teknik har stora fördelar som hög träffsäkerhet och snabba svar till en väldigt låg kostnad, vilket är nödvändigt för att adressera de globala behoven. En styrka är också multiplexing-möjligheterna, dvs att vi kan testa för flera sjukdomsmarkörer i samma prov, vilket är superviktigt för rätt beslutsfattande och rätt behandling, säger Maria.

Petter Barreng, Medgrundare och utvecklingschef

Petter förklarar den tekniska delen genom att amplifiering- och detektionsmetoden kombineras i ett mikrofluidiskt lab-on-a-chip . Man för in provet i testkassetten (lab-on-a-chip) och där sker processen av provförberedelse, amplifiering och detektion automatiskt. 

– Det finns många fördelar med vår teknik och processen är applicerbar på många olika virus och bakterier, vilket skapar möjligheter att adressera olika behov i framtiden, säger Petter. 

Från primärvård till hemmet

På frågan vilka mål och visioner de har, finns det stora ambitioner om att deras produkt ska finnas i varje hem och på varje sjukhus i framtiden. 

– Målet är att VIDEM inom 10 år ska skapa global nytta och användas  i hemmet även om vårt första fokus är primärvården. Vi har tillgång till mycket när som helst, men något så fundamentalt som att testa sig själv för olika sjukdomar är idag högst begränsat. Produkten vi utvecklar ska vara så enkel att den kan användas var som helst, säger Maria. 

Vår vision är en viktig del i vårt byggande av bolag och vårt team. Vi tror starkt på våra forskare, vårt team, vår teknik och vill satsa stort. Samma sak gäller med investerarna och när vi rekryterar, säger Petter.  

Fortsatt samarbete med Chalmers 

Chalmers har varit en viktig arena för att bygga vidare företaget. Till exempel byggs sensorn i renrummet på MC2 i samarbete med andra forskare.  

– Vi jobbar mycket tillsammans med våra medgrundare från Chalmers och Uppsala universitet och har fått bidrag från Vinnova till gemensamma samarbeten för utvecklingen av tekniken. Att företaget ursprungligen kommer från ett universitet som Chalmers (och Uppsala), stärker såklart validiteten i bolaget, säger Maria. 

– Videm är ett roligt projekt med många spännande komponenter med kunniga personer involverade. Företaget kan bidra till stor samhällsnytta och företagsbildning är därför viktigt. Petter och Maria är dessutom väldigt framgångsrika i att leda bolaget, säger Dag. 

Dag Winkler
  • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Amelia Brådenmark