Sweden Quantum

Bild 1 av 1
Bild på Sweden Quantum produkt

Sweden Quantum grundades under våren 2022 av Simone Gasparinetti och Robert Rehammar från institutionen Mikroteknologi och Nanovetenskap. I januari 2023 anslöt även masterstudenten Linus Andersson som nu är VD för företaget.

Vad gör Sweden Quantum? 

"Vi utvecklar hårdvara för kvantdatorer och andra kryogena teknologier. Just nu fokuserar vi på en ny typ av infrarött blockfilter som inte har de brister som andra infraröda filter har", förklarar Linus.

Infraröda filter har använts länge inom forskning om kvantdatorer, men de förlitar sig på absorberande material för att filtrera de mikrovågssignaler som skickas till kvantdatorerna, vilket orsakar höga förluster i det så kallade ”passbandet” och förvränger då signalerna. Resonanta filter används också men är inte lika bra på att blockera infrarött brus. Sweden Quantum har utvecklat ett filter som inte förlitar sig på varken absorptions- eller resonanseffekter, vilket resulterar i låga förluster i passbandet och hög dämpning i stoppbandet, vilket är mycket önskvärda egenskaper.

Varför bestämde ni er för att starta Sverige Quantum och hur ser framtiden ut?

"Det fanns en lucka att fylla genom att integrera kunskap från mikrovågselektronik med kunskap från kvantdatorer. Vi försöker stödja de aktörer som bygger en kvantdator, både inom industrin och akademin. Vi vill också ta fram spännande nya lösningar och produkter som kan bli stöd till att bygga en fullt fungerande kvantdator och vi har många idéer i åtanke. Det här filtret har redan fått mycket intresse och vi levererar för närvarande våra första enheter", säger Simone.

"Vi tror att dessa filter kan bli en standardkomponent som används i kvantdatorer. De kan också vara av intresse för rymdindustrin där du har mycket känsliga instrument, till exempel i satelliter", tillägger Linus.

Hur har Chalmers varit till hjälp i processen?

"Genom finansiering från Wallenberg Launch Pad kan vi fortsätta forskningen och utvecklingen av dessa filter här på Chalmers. Detta är bra eftersom vi har tillgång till utmärkt utrustning och infrastruktur från Chalmers", säger Linus.

"Vi skulle vara glada att samarbeta mer med forskningsgrupper från styrkeområde Nano. Det finns till exempel en möjlighet där vi låter forskare testa filtret i sina egna experiment", avslutar Simone.

Simone Gasparinetti
  • Forskarassistent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap
Robert Rehammar
  • Forskare, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Taggar: