grend_Daniel_Gren

Daniel Gren

  • Doktorand, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
0

Daniel Gren är doktorand inom fältet för konstruktionsmaterial med inriktning på rälsmaterial. Forskningen syftar till att förstå hur anisotropin som utvecklas i ytan på järnvägen påverkar sprickpropagering och sprickinitiering.