chrper_Christer_Persson

Christer Persson

  • Avdelningschef, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
0

Christer Persson leder avdelningen för Konstruktionsmaterial på institutionen för Industri- och materialvetenskap. Hans egen forskargrupps forskning är fokuserad på metallers mekaniska egenskaper. Viktiga forskningsområden är termomekanisk utmattning och kontaktutmattning, och tillämpningarna finns inom bil-, järnvägs- och flygindustrin. I forskningen kopplas mekanisk provning, olika typer av materialkarakterisering, och numerisk modellering samman för att skapa en helhetsbild av de mekanismer som ger deformation och bidrar till brott. Målsättningen är bland annat att skapa bättre metoder för dimensionering mot livslängd, och därigenom bidra till att höja säkerheten och minska miljöbelastningen.