carschu_Carina_Schultz

Carina Schultz

  • Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd