carschu_Carina_Schultz

Carina Schultz

  • Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
0

I min roll som styrkeområdeskommunikatör ligger fokus på extern kommunikation av forskning, samverkan och andra projekt inom områdena Produktion samt Informations- och kommunikationsteknik. Det innebär konkret:
Nyhetsbrev, event, content/hantering social media, stöd till SO-ledning (IKT & Produktion) i kommunikationsfrågor, textproduktion, omvärldsbevakning samt även en del foto/film/illustration och grafisk formgivning.