micherik_Michael_Eriksson

Michael Eriksson

  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd