micherik_Michael_Eriksson

Michael Eriksson

  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
0

Michael Eriksson är koordinator för Chalmers strategiska forskningsområde Produktion respektive Nano, samt partnerskapsledare för Chalmers strategiska partnerskap med IKEA, RISE, SKF och Stora Enso. Eriksson ingår i enheten för Extern samverkan, forskning- och innovationsstöd.

Michael Eriksson har examen från Industriell ekonomi vid Chalmers och har tidigare bl.a. arbetat på IBM och för Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). Inom Chalmers har han arbetat som administrativ chef på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för Fysik samt som ansvarig för Chalmers utvärdering av forskning.