chaglu_Christina_Haglund

Christina Haglund

  • Avdelningschef, IMS verksamhetsstöd, Industri- och materialvetenskap
  • Administrativ chef, Industri- och materialvetenskap
  • Administrativ chef, IMS verksamhetsstöd, Industri- och materialvetenskap
0

Christina Haglund är administrativ chef vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.
Christina Haglunds uppdrag som administrativ chef är att leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen, så som studieadministration, ekonomiadministration, information och kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor.
I rollen ingår även att vara ett strategiskt stöd till prefekten i frågor rörande planering och uppföljning av verksamheten samt medverka i utvecklingen av hela Chalmers administrativa verksamhet.