pf_Petter_Falkman

Petter Falkman

  • Avdelningschef, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Viceprefekt, Elektroteknik
  • Bitr professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik