nyborg_Lars_Nyborg

Lars Nyborg

  • Styrkeområdesledare, Produktion
  • Professor, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap
0

Lars Nyborg är professor i ytteknik och ledare för forskargruppen Pulver- och ytteknik. Han är också ledare för Chalmers styrkeområde Produktion.

Han är stipendiat vid Kungliga Svenska ingenjörsvetenskapsakademin och har varit starkt intresserad av att utveckla vetenskapligt samarbete med industrin inom pulvermetallurgi, men även inom andra områden som integrerar material och tillverkar ingenjörsforskning som skärande bearbetning och höghållfasthetsmaterial. Nya projekt inkluderar PROENVIRO-projektet SuSintPart, MNT-ERA-projektet TAILORSINT. Han är aktivt involverad i att utveckla internationellt samarbete, inklusive det kinesisk-svenska avancerade material utbytescentrat, STINT Institutional Project med City University Hong Kong (länk) och europeiskt forskningsnätverk inom pulvermetallurgiområdet. Han är också en av forskningsledarna för MCR.

Lars Nyborg utbildades i Göteborg och fick doktorsexamen 1987. Han tilldelades SKF / Chalmerspriset för sin avhandling 1988 och fick även som första mottagare pulverteknologipriset 1993. Han är författare eller medförfattare till 80 tidskrifter och konferensbidrag.