nyborg_Lars_Nyborg

Lars Nyborg

  • Styrkeområdesledare, Produktion
  • Professor, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap