fagmar_Martin_Fagerström

Martin Fagerström

  • Vice styrkeområdesledare, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap
  • Biträdande professor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap