Jästodlingar

Hälsa och teknik

Hållbara lösningar av stora hälsorelaterade samhällsutmaningar, i nära samarbete med sjukvården.

Chalmers övergripande forskningsområden inom hälsa och teknik

Nässpray vaccin

Infektion, diagnostik och läkemedels­leverans

Multiresistenta bakterier, pandemier och nya varianter av virus utgör stora globala utmaningar.

Chalmers forskning fokuserar på utveckling av förbättrad diagnostik, prevention av resistenta bakterieinfektioner, nya metoder för läkemedelsleverans samt åtgärder för begränsad smittspridning till exempel genom utformning av vårdlokaler.

Två forskare visar medicinteknisk komponent

Medicinteknik

Medicinteknik skapar förutsättningar att diagnosticera, behandla och bidra till en högre livskvalitet för patienten eller brukaren.

Chalmers har en internationellt stark forskningsmiljö inom exempelvis biomekanik, nervstyrda proteser, kärlkirurgi, benförankrade hörapparater samt nya framväxande metoder för diagnostik och behandling med mikrovågsteknologi, magnetkameror och biosensorer.

Forskare med datorbild av skelett

Digitalisering och artificiell intelligens

Artificiell intelligens, maskininlärning och digitalisering är nya analysverktyg som används för forskning om hälsa och sjukdomar samt bidrar till effektivare vårdsystem.

Chalmers forskning inom området fokuserar på utveckling av dessa digitala tekniker som kan appliceras på forskning inom individanpassad vård och preventiv hälsa, bildanalys och diagnostik samt augmented reality.

Forskning i ambulans

System och miljöer för hälsa och vård

Att erbjuda hållbar, effektiv sjukvård med patienten i centrum kräver lösningar som tar helhetsgrepp och kombinerar kunskap från många områden.

Forskningen är multidisciplinär och inkluderar teknik, arkitektur, samhällsplanering, organisation och ledning – i nära samverkan med vårdens aktörer och omfattande allt från hälsoförebyggande insatser i vardagen till högspecialiserad vård på sjukhus.

Modell av ergonomiska arbetsställningar

Prevention, livsstil och ergonomi

Livsstilsrelaterade sjukdomar utgör ett allt större folkhälsoproblem och det är viktigt att bromsa denna utveckling.

Chalmers forskning inom förebyggande och hälsofrämjande insatser har stor bredd och inkluderar kompetenser inom arkitektur, produktdesign, ergonomi, arbetsorganisation, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap.