andhel_Andreas_Hellström

Andreas Hellström

  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation