bono_Bo_Norrman

Bo Norrman

  • Rådgivare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
0

Bo Norrman disputerade vid Umeå Universitet i medicinsk kemi med inriktning blodproppslösande enzymer. Han har därefter arbetat med forskning (Umeå Universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Insititutet), gästforskare internationallt (Marine Biological Laboratory, USA), offentlig sektor (Innovationsbron, Västra Götalandsregionen), offentliga uppdrag (miljöövervakning Bottniska Viken) och inom näringsliv (Biopool AB, Biotechvalley). Han har haft uppdrag kopplade till Vinnova. Sedan 2011 är han innovationsrådgivare vid Innovationskontoret Chalmers. Inom innovationsrådgivning är Bo speciellt inriktad på området Life Scicence inklusive medtech, men även klimat och hållbarhetsfrågor. Bo har arbetat med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland (RUS2030) på uppdrag av Västra Götalandsregionen och är senior rådgivare inom styrkeområde Hälsa och teknik.