Forskarutbildning på Matematiska vetenskaper

Bild 1 av 3
Doktorand skriver på svarta tavlan.
Intervju med Ioanna, doktorand på Matematiska vetenskaper

Som forskarstuderande vid Matematiska vetenskaper är du antagen till en forskarskola eller ett forskarutbildningsämne vid antingen Chalmers eller Göteborgs universitet.

En forskarutbildning vid Institutionen för Matematiska vetenskaper innebär att du får fördjupa dig i matematik eller matematisk statistik genom att läsa kurser och arbeta med ett eget forskningsprojekt. Efter avklarad utbildning får du en doktorsexamen, och kan då antingen fortsätta inom högskola och universitet, eller satsa på en karriär inom industri och näringsliv. Du har också möjlighet att ta en licentiatexamen efter halva utbildningen.

Som doktorand vid Matematiska vetenskaper kan du vara antagen aningen till en forskarskola vid Chalmers eller ett forskarutbildningsämne vid Göteborgs universitet.

Utbildningen är likartad vid båda lärosätena, men det finns skillnader bland annat i fråga om vilka obligatoriska kurser som ska läsas. GTS-kurser (Generic and Transferable Skills) på Chalmers och obligatoriska kurser på Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Forskarskolor vid Chalmers

Chalmers har tre forskarskolor för dig som vill doktorera vid Matematiska vetenskaper.

En doktorand i matematik eller matematisk statistik kan dessutom vara antagen till forskarskolan i Biovetenskap som är en tvärvetenskaplig forskarskola.

Vi utbildar nya forskare!

Här kan du läsa mer om hur det är att doktorera på Chalmers.

Forskarutbildningsämnen vid Göteborgs universitet

Här kan du se studieplanerna för de forskarutbildningsämnen som är aktuella för den som vill doktorera vid Matematiska vetenskaper.  

Dessutom finns det vid Göteborgs universitet en forskarutbildning i matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap.

Forskarutbildning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Här kan du läsa mer om att doktorera på Göteborgs universitet.

(Öppnas i ny flik)

Doktorandkurser

För att hitta doktorandkurser som ges av Matematiska vetenskaper går du till Göteborgs universitets kursdatabas och söker på "matematiska vetenskaper".  

Licentiat- och doktorsavhandlingar vid Matematiska vetenskaper


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue