Studera matematik i Göteborg

Bild 1 av 1
Person gör uträkningar på whiteborad.

Institutionen för matematiska vetenskaper utbildar i matematik vid både Chalmers och Göteborgs universitet. Här kan du läsa mer om de olika programmen och vilka likheter och skillnader som finns. 

Institutionen för matematiska vetenskaper är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet. Det innebär att våra lärare, forskare och doktorander undervisar och forskar på båda lärosätena. Det ger dig som student ett större kursutbud att välja bland, och du får ta del av faciliteter som till exempel bibliotek och studieplatser vid båda lärosätena.

Varför ska jag läsa matematik? 

I många moderna verksamheter finns ett stort behov av matematisk och statistisk kompetens. Som utbildad matematiker är det generellt lätt att få jobb, och prognosen säger att det kommer att finnas gott om jobb för nyexaminerade även i framtiden.

Vi hittar matematiker på läkemedelsföretag, försäkringsbolag, teknikföretag och finansinstitut. Även statliga och kommunala verksamheter inom trafik-, miljö- och ekonomi har behov av matematisk kompetens. En del tekniska matematiker arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Matematiker spelar en central roll i, och är mycket eftertraktade för, arbete med artificiell intelligens och maskininlärning. 

Förberedande utbildning

Det känns tryggt att vara förberedd. Sommarmatten är en kurs på nätet för dig som ska studera efter gymnasiet. Vi går igenom all den matematik du behöver för en roligare hösttermin. Kursen ger dig 7,5 högskolepoäng. Läs mer på Sommarmattens hemsida

Kandidatprogram

Teknisk matematik, Chalmers

Teknisk matematik är ett femårigt civilingenjörsprogram. Det startar med en kandidat- del på tre år, som avslutas med ett kandidatarbete. En examen från Teknisk matematik ger behörighet till ett antal masterprogram på Chalmers. Som civilingenjör i teknisk matematik kan du arbeta som matematiker/statistiker eller ingenjör inom industri och näringsliv, eller välja att fortsätta med en forskarutbildning inom matematik eller inom något ingenjörsämne.

Matematikprogrammet, Göteborgs universitet

Matematikprogrammet är ett kandidatprogram på tre år. Det avslutas med ett examensarbete som ger en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik. På masternivå har du möjlighet att välja inriktning mot matematik, matematisk statistik eller finansmatematik.

(Öppnas i ny flik)

Skillnader och likheter inom programmen

Båda programmen ger grundläggande kunskaper i matematik, matematisk statistik och programmering. Skillnaden är att du på Teknisk matematik också läser obligatoriska kurser inom teknik och fysik, medan du på Matematikprogrammet fokuserar på de matematiska ämnena. Båda programmen erbjuder stor valfrihet utöver de obligatoriska kurserna. Det avslutande kandidatarbetet är ett grupparbete, och grupperna består ofta av studenter från båda lärosätena.

Masterprogram

Utöver det masterprogram du är garanterad plats på blir du behörig till andra program på både Chalmers och Göteborgs universitet, men även vid andra lärosäten i Sverige och utomlands. 

Väljer du ett program på Chalmers eller Göteborgs universitet har du möjlighet att läsa väsentligen samma kurser på masternivå inom matematik och matematisk statistik.

Matematik och beräkningsvetenskap, masterprogram vid Chalmers

Numera finns det matematik i praktiskt taget allt, från mobiltelefoner till personbilar och oljetankrar. Internet bygger på matematik. Google bygger på sannolikhetsteori, och kryptologi och säker dataöverföring baseras på klassisk talteori. Modern fysik, kemi, klimatvetenskap, bioinformatik —listan är lång. Detta masterprogram ger dig en solid bas i en kombination av matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Utbildningen ger dig inte bara färdigheter för att bemästra vilket område som helst inom ingenjörsvetenskapen utan även för att delta i utveckling av matematiska modeller och algoritmer.

Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet

Matematik och matematisk statistik är verktyg vars betydelse ökar inom många vetenskapliga områden.

(Öppnas i ny flik)

Masterprogram som ger lärarbehörighet

Både Chalmers och Göteborgs universitet erbjuder dessutom masterprogram inom lärande som ger dig lärarbehörighet.

Lärande och ledarskap, masterprogram vid Chalmers

I den här unika masterutbildningen lär du dig att leda människor och organisationer. Efter avslutad utbildning har du kunskaper som gymnasielärare behöver och som företag efterfrågar. Utbildningen leder till både master- och ämneslärarexamen och är du antagen till en av Chalmers civilingenjörsutbildningar får du även en civilingenjörsexamen.

Matematik och lärande, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programmet för dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom matematik.

(Öppnas i ny flik)

Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue