Studera matematik i Göteborg

Bild 1 av 1
Person gör uträkningar på whiteborad.

Institutionen för matematiska vetenskaper utbildar i matematik vid både Chalmers och Göteborgs universitet. Här kan du läsa mer om de olika programmen och vilka likheter och skillnader som finns. 

Institutionen för matematiska vetenskaper är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet. Det innebär att våra lärare, forskare och doktorander undervisar och forskar på båda lärosätena. Det ger dig som student ett större kursutbud att välja bland, och du får ta del av faciliteter som till exempel bibliotek och studieplatser vid båda lärosätena.

Varför ska jag läsa matematik? 

I många moderna verksamheter finns ett stort behov av matematisk och statistisk kompetens. Som utbildad matematiker är det generellt lätt att få jobb, och prognosen säger att det kommer att finnas gott om jobb för nyexaminerade även i framtiden.

Vi hittar matematiker på läkemedelsföretag, försäkringsbolag, teknikföretag och finansinstitut. Även statliga och kommunala verksamheter inom trafik-, miljö- och ekonomi har behov av matematisk kompetens. En del tekniska matematiker arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Matematiker spelar en central roll i, och är mycket eftertraktade för, arbete med artificiell intelligens och maskininlärning. 

Kandidatprogram

Matematikprogrammet, Göteborgs universitet

Matematikprogrammet är ett kandidatprogram på tre år. Det avslutas med ett examensarbete som ger en kandidatexamen i mat...

(Öppnas i ny flik)

Teknisk matematik, Chalmers

Teknisk matematik är ett femårigt civilingenjörsprogram. Det startar med en kandidat- del på tre år, som avslutas med et...

Skillnader och likheter inom programmen

Båda programmen ger grundläggande kunskaper i matematik, matematisk statistik och programmering. Skillnaden är att du på Teknisk matematik också läser obligatoriska kurser inom teknik och fysik, medan du på Matematikprogrammet fokuserar på de matematiska ämnena. Båda programmen erbjuder stor valfrihet utöver de obligatoriska kurserna. Det avslutande kandidatarbetet är ett grupparbete, och grupperna består ofta av studenter från båda lärosätena.

Masterprogram

Utöver det masterprogram du är garanterad plats på blir du behörig till andra program på både Chalmers och Göteborgs universitet, men även vid andra lärosäten i Sverige och utomlands. 

Väljer du ett program på Chalmers eller Göteborgs universitet har du möjlighet att läsa väsentligen samma kurser på masternivå inom matematik och matematisk statistik. Både Chalmers och Göteborgs universitet erbjuder dessutom masterprogram inom lärande som ger dig lärarbehörighet.

Utbildningen på masternivå är internationell, därför finns programinformationen endast på engelska – undantaget är masterprogrammet Lärande och ledarskap, som Chalmers ger på svenska.  

Matematik och beräkningsvetenskap, masterprogram vid Chalmers

Numera finns det matematik i praktiskt taget allt, från mobiltelefoner till personbilar och oljetankrar. Internet bygger...

Matematik och lärande, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programmet för dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom matematik.

(Öppnas i ny flik)

Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet

Matematik och matematisk statistik är verktyg vars betydelse ökar inom många vetenskapliga områden.

(Öppnas i ny flik)

Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.