Forskning vid Matematiska vetenskaper

Våra kompetensområden är breda och mångsidiga, med specialiteter som till exempel spektralteori och harmonisk analys, komplex analys, kinetik, (ickelinjära) partiella differentialekvationer, algebraisk geometri, talteori, optimering, kombinatorik och sannolikhetsteori, biomatematik och finansiell matematik. Inom beräkningsmatematik är arbetet främst inriktat på numerisk lösning av partiella differentialekvationer och utveckling av finita elementmetoden.

Inom matematisk statistik bedriver vi forskning relaterad till flera användningsområden, till exempel biostatistik och bioinformatik där vi samarbetar med biologer och forskare inom medicin och i läkemedelsindustrin. Vi arbetar med analys av rumsliga modeller och bildbehandling som är relaterad till miljöstatistik. En annan specialitet är riskanalys som bygger på studier av sällan inträffade katastrofala händelser. Vi har också specialiteter inom sannolikhetsteori, som stokastiska processer, förgreningsprocesser och partikelsystem.

Forskarna är anställda vid Chalmers eller Göteborgs universitet och tillhör någon av de tre avdelningarna

Det dagliga arbetet utförs inom ett eller flera av våra forskningsområden som presenteras här

Våra publikationer

Forskare vid matematiska vetenskaper producerar ett stort antal publikationer, till exempel studier, vetenskapliga artiklar, läromedel och andra böcker eller kapitel. 

Du hittar dem i publikationsdatabaserna nedan.

Chalmers publikationsdatabas

(Öppnas i ny flik)

Göteborgs universitets publikationsdatabas

(Öppnas i ny flik)

Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue