Seminarieserier vid Matematiska vetenskaper

Institutionen för matematiska vetenskaper arrangerar ett antal återkommande seminarier. På den här sidan finns information om de olika seminarieserierna. 

Enstaka föreläsningar och seminarier annonseras i kalendern.

Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.