Matematikbiblioteket

Bild 1 av 1
Bild från Matematikbiblioteket

Matematikbiblioteket är ett forskningsbibliotek för matematik, matematisk statistik och numerisk analys.

Bibliotekets huvudsyfte är att ge service till forskare, lärare och studenter på Matematiska vetenskaper, men biblioteket är öppet för alla.

Öppettider 

För studenter och allmänhet

Måndagar 13–15

Onsdagar 12–14

Torsdagar 13–15

För anställda

Anställda vid Institutionen för Matematiska vetenskaper har tillgång till biblioteket med passerkort. 

Om biblioteket

Biblioteket är beläget i bottenvåningen i MV-huset. Utöver boksamlingen finns även tidskrifter från 2014 och framåt tillgängliga i biblioteket.

I biblioteket finns utlåningsstation, sökdator, kopieringsmaskin, tre studieplatser, en soffa, ett mötesrum, nya böcker, reservationer och bibliotekets kontor. I korridoren bredvid biblioteket finns tidskriftsmagasinet med äldre volymer av tidskrifter, och även ett bokmagasin.

Biblioteket har ett eget klassifikationsystem (hylluppställning) baserat på MSC: 

Kontakta biblioteket:

bibl.math@chalmers.se

 

Service och tjänster

Matematikbiblioteket är vanligtvis bemannat kontorstid. Vi hjälper gärna till med frågor även utanför öppettiderna via telefon, mail, Teams eller Zoom.

Söka böcker och artiklar

Om du vill söka enbart böcker från Matematikbibliotekets tryckta samling, så finns det en egen ingång i Chalmers bibliotekskatalog: Print books limited to Mathematics library.

Hela samlingen finns också sökbar i hela Chalmers bibliotekets katalog där du får träff även på de andra bibliotekens tryckta böcker och på e-böcker och artiklar. Via båda ingångar hittar du länkar till att låna om och reservera böcker.

För böcker utgivna före 1965 från Chalmers biblioteks samling, finns huvudbibliotekets digitaliserade kortkatalog att söka i.

Fjärrlån

Behöver du göra ett fjärrlån kan du fylla i formuläret Beställa fjärrlån eller skicka e-post till oss på bibl.math@chalmers.se

E-tidskrifter

Matematikbibliotekets elektroniska tidskrifter finns sökbara under E-tidskrifter.

Glömt din pinkod för att låna böcker?

Du kan själv återställa din pinkod.

Bibliotekskommittén

Johanna Pejlare, ordförande, Matematiska vetenskaper
Richard Lärkäng, Matematiska vetenskaper
Sofia Arvidsson, Chalmers bibliotek/Matematiska vetenskaper
Lars-Håkan Herbertsson, Chalmers bibliotek
Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek​

Inköp av nya böcker sker efter möte med inköpsnämnden, ungefär 3-4 gånger per år. Kontakta dem gärna med inköpsförslag.

Bokinköp

Förslag till inköpsmötena kan lämnas antingen direkt till biblioteket eller till medlemmarna i inköpsgruppen. Här kan du se vem som representerar olika ämnesområden:

Analys och geometri

Peter Kumlin (ordförande): kumlin@chalmers.se

Statistik

Peter Jagers: jagers@chalmers.se

Algebraisk geometri och talteori

Per Salberger: salberg@chalmers.se

Optimering

Ann-Brith Strömberg:anstr@chalmers.se

Topologi och övrigt

Thomas Weibull: weibull@chalmers.se

Komplex analys

Richard Lärkäng: larkang@chalmers.se

Lån och låneregler

Alla får låna

​Om du är registrerad låntagare vid Chalmers bibliotek är du välkommen att låna böcker. Du söker själv fram böcker och registrerar dem själv via utlåningsdatorn i biblioteket med lånekort eller personnummer och pinkod.

Låna böcker och inbundna tidskrifter

Böcker, med undantag av referensböcker, får alla låna. Inbundna tidskrifter får endast lånas av anställda, men ska finnas tillgängliga på tjänsterummet. Lösa nummer av tidskrifter får inte lämna biblioteket.

Lånetider

Lånetiden är minst 14 dagar/högst 3 månader. Om boken reserveras av annan låntagare förkortas lånet automatiskt. Lånet går att förlänga 6 gånger à 14 dagar. Observera att forskare och anställda vid Matematiska vetenskaper alltid har förtur till böcker som de är i behov av. Därför kan vi utan förbehåll förlänga böcker som är reserverade, eller låta anställda gå före i reservationskön på en bok.

Återlämning av lån

Återlämna dina lån i tid eller förläng dem så snart du får ett meddelande från biblioteket. Om boken inte återlämnas i tid skickar biblioteket ut krav på e-post. Efter 4 påminnelser betraktas boken som förkommen och då utgår en avgift på 600 kr/förkommen bok samt en administrativ avgift på 200kr/bok och lånekontot spärras. Om du återlämnar boken så betalar du endast den administrativa avgiften. Undantagna avgiften är anställda vid MV för böcker från Matematikbibliotekets samling.

Adress till Matematikbiblioteket

E-post

bibl.math@chalmers.se

Postadress

Matematiska vetenskaper
Matematikbiblioteket
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Obs: vi tar inte längre emot tryckta avhandlingar från andra lärosäten än Chalmers och Göteborgs universitet.

Besöksadress

Chalmers tvärgata 3, bottenplan


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.