Harmonisk analys och funktionsanalys

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys.

Våra intresseområden inkluderar

 • geometrisk analys av spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder,
 • reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer,
 • perturbationsteori om differentialoperatorer,
 • icke-linjära partiella differentialekvationer,
 • speciella funktioner och deras tillämpningar inom fysik,
 • operatorteori och operatoralgebror,
 • icke-kommutativ geometri,
 • abstrakt harmonisk analys,
 • icke-standard analys och tillämpningar,
 • topologisk K-teori och indexteori,
 • ergodisk teori och tillämpningar inom geometri och talteori,
 • representationer av Lie-grupper,
 • analys på symmetriska och lokalt symmetriska rum.

Seminarium

Vi deltar i det gemensamma Analys- och sannolikhetsseminariet
Seminariet hålls vanligtvis på tisdagar kl 15:15-16:15 i rum MV:L14. 

Fakultet

Postdoktorer


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue