Algebra och geometri

Avdelningen består av omkring fyrtio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden.

Avdelningens medarbetare deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen för matematiska vetenskaper bedriver såväl på Chalmers som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. 


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.