Matematisk fysik

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Vi är intresserade av matematiska problem inspirerade av fysik. 

Våra forskningsämnen inkluderar partiella differentialekvationer som uppstår i allmän relativitetsteori, kinetisk teori, kontinuummekanik och kvantfysik, speciella funktioner i matematisk fysik, kvantegenskaper hos svarta hål och samband med representationsteori.

Exempel på system som vi studerar är lösbara gittermodeller, Vlasov-Poisson/Vlasov-Einstein-system i galaktisk dynamik, Vlasov-Maxwell-systemet i plasmafysik, Boltzmann-liknande kinetiska ekvationer i lågtemperaturfysik, Euler-ekvationen i flödesdynamik, Cauchy-ekvationerna i ickelinjär elasticitet, Schrödinger- och Gross-Pitaevskii-ekvationerna i kvantmekanik.

Vi undersöker frågor rörande existens, asymptotik, stabilitet och topologiska egenskaper hos lösningar.

Fakultet


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue