Komplex analys i flera variabler

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Komplex analys i flera variabler är ett brett forskningsfält; det är en gren av analys men med starka kopplingar till algebra och geometri.

Gruppen bedriver för närvarande forskning inom residyteori med kopplingar till kommutativ algebra, och analys på singulära rum, till exempel divisionsproblem, dbar-ekvationen, och integralrepresentation.

Ett annat forskningstema i gruppen är Kähler-geometri. Tyngdpunkten ligger på samspelet mellan Kähler-geometri, positivitet av direkta bilder av vektorknippen och pluripotentialteori (i synnerhet i samband med Kähler-Einstein-metriker och komplexa Monge-Ampère-ekvationer).

Kopplingar till konvex geometri och Okounkov-kroppar, såväl som till stokastiska punktprocesser, utforskas också.

Seminarium

Vi organiserar KASS-seminariet, som du hittar i kalendern

Doktorander


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue