marija_Marija_Cvijovic

Marija Cvijovic

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
  • Viceprefekt, Matematiska vetenskaper
  • Studierektor, Matematiska vetenskaper
0

Forskningen fokuserar på systembiologi av åldrande och protein-folding sjukdomar. För att närma sig dessa problem utvecklar gruppen specialiserade dynamiska modeller kompletterat med experimentellt arbete. Målet är att förstå de mekanismer som leder till bildandet av protein-folding sjukdomar och avser biokemiska cellulära processer till ett hälsosamt åldrande och livslängd. I strävan efter dessa mål kommer viktig vetenskaplig information att vara tillgänglig för att hantera viktiga prioriteringar för folkhälsopolitiken i framtiden.

Mer info: www.cvijoviclab.org