AI@MS – Artificiell intelligens vid Matematiska vetenskaper

Mängden av nya teknologier inom AI (artificiell intelligens) medför både tekniska och samhälleliga utmaningar, av vilka många är matematiska till sin natur.

Institutionen för matematiska vetenskaper har en nyckelroll i den här utvecklingen. Våra forskare arbetar med en rad olika ämnen inom AI, till exempel matematiska grunder, förbättrade algoritmer, nya tillämpningar och samhällseffekter.

På den engelska sidan hittar du exempel på pågående projekt inom AI. 


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue