Matematisk statistik

Gruppen bedriver forskning inom utveckling av stokastiska modeller och statistiska metoder.

Ämnen av intresse är

  • Bayesiansk statistik.
  • Spatial och spatiotemporal statistik, stokastisk geometri och bildbehandling, med tillämpningar mot demografi, skogsbruk, offshore-operationer och vågmodeller.
  • Teorier för extremer i slumpmässiga processer och fält, och statistisk analys av extremvärden.
  • Förbättring av tillförlitlighet: särskilt utveckling av lastmodeller och utmattningsackumulation för lastbilar.
  • Finansiell riskhantering: forskning för optimering av finansiella portföljer, mätning av katastrofala risker och hantering av kreditrisker.
  • Statistisk uppskattning och algoritmer för icke-stationära och icke-Gaussiska processer.
  • Datorintensiva statistiska metoder och Big data-statistik.
  • Miljöstatistik.
  • Forensisk statistik.

Twitter

Följ oss på Twitter för nyheter om statistikseminariet, lediga tjänster inom statistik och mer.

(Öppnas i ny flik)

Fakultet

Doktorander


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue