Sannolikhetsteori

Bild 1 av 1
Gruppfoto

Sannolikhetsteorigruppen bedriver forskning i teoretisk sannolikhet. 

Några av de områden som omfattas av gruppens forskning är: interagerande partikelsystem och perkolation, statistisk mekanik, stokastiska partiella differentialekvationer, blandningstider för Markovkedjor, ergodteori, stokastisk optimering, stokastisk geometri och punktprocesser.

Seminarium

Vi deltar i det gemensamma Analys- och sannolikhetsteoriseminariet på tisdagar, kl 15:15-16:15, i rum MV:L14.

Fakultet


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.