Undervisning och lärande i matematik

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Gruppen bedriver forskning inom olika aspekter av undervisning och lärande av matematik och matematikutbildning.

Några av områdena som omfattas av gruppen är

  • lärarutbildning,
  • matematikhistoria och matematiskt resonerande,
  • problemlösningsstrategier,
  • bedömning
  • utbildning för begåvade elever.

Huvudfokus ligger på gymnasieskolan men frågor som rör övergången till matematik på universitetsnivå, undervisning och lärande på universitetsnivå samt i förskola och i lärarfortbildning har inkluderats.

Gruppen är del av forskningstemat Matematik och naturvetenskap, vilket involverar flera institutioner och organisationer engagerade i matematik- och naturvetenskapsutbildningsforskning i Göteborgsområdet.


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.