Beräkningsmatematik

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

​Vi forskar och undervisar om design, analys, implementation och tillämpning av numeriska lösningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer.

Speciellt studerar vi adaptiva finita elementmetoder, stokastiska partiella differentialekvationer, transportekvationer, geometrisk integration och tillämpningar inom medicinsk bildregistrering, inversa problem, matematisk fysik, design, arkitektur, konstruktion och virtuell/förstärkt verklighet (VR/AR).

Vi forskar även om matematik för artificiell intelligens, speciellt användning av djupinlärning för numeriska beräkningar.

Många av aktiviteterna är kopplade till Chalmers styrkeområden, särskilt Informations- och kommunikationsteknik.

 

Seminarium

Vi organiserar CAM-seminariet som hålls på onsdagar kl 13:15-14:00 i rum MV:L14

Digital Twin Cities

Digitala tvillingar är digitala kopior av fysiska saker. De hjälper till att fatta mer välgrundade beslut och sänker kostnaderna men även riskerna att misslyckas i den verkliga världen.

(Öppnas i ny flik)

FEniCS-projektet

FEniCSx är en världsledande datorplattform för lösning av partiella differentialekvationer i Python och C++, som grundades i samarbete mellan Chalmers och University of Chicago 2003 och har sedan dess nått utbredd användning och erkännande över hela världen.

(Öppnas i ny flik)

Lärare och forskare

Fakultet


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.