Beräkningsmatematik

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

​Vi forskar och undervisar om design, analys, implementation och tillämpning av numeriska lösningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer.

Speciellt studerar vi adaptiva finita elementmetoder, stokastiska partiella differentialekvationer, transportekvationer, geometrisk integration och tillämpningar inom medicinsk bildregistrering, inversa problem, matematisk fysik, design, arkitektur, konstruktion och virtuell/förstärkt verklighet (VR/AR).

Vi forskar även om matematik för artificiell intelligens, speciellt användning av djupinlärning för numeriska beräkningar.

Många av aktiviteterna är kopplade till Chalmers styrekområden, särskilt Informations- och kommunikationsteknik.

 

Seminarium

Vi organiserar CAM-seminariet som hålls på onsdagar kl 13:15-14:00 i rum MV:L14

Digital Twin Cities

Digitala tvillingar är digitala kopior av fysiska saker. De hjälper till att fatta mer välgrundade beslut och sänker kos...

FEniCS-projektet

FEniCSx är en världsledande datorplattform för lösning av partiella differentialekvationer i Python och C++, som grundad...

Lärare och forskare