Algebraisk geometri och talteori

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori.


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.