Algebraisk geometri och talteori

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori.

Intresseområden och aktiviteter omfattar men är inte begränsade till

  • Cliffordalgebror,
  • Arakelovgeometri,
  • additiv talteori,
  • kombinatorisk talteori,
  • automorfa former,
  • L-funktioner,
  • singulariteter,
  • modulirum,
  • rationella punkter på varieteter,
  • algebraiska ytor.

Lärare och forskare

Emeriti

Juliusz Brzezinski


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue