Algebraisk geometri och talteori

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori.