picchini_Umberto_Picchini

Umberto Picchini

  • Universitetslektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
  • Studierektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper