picchini_Umberto_Picchini

Umberto Picchini

  • Universitetslektor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
0

Jag är intresserad av statistisk inferens för stokastisk modellering, och särskilt Bayesianska beräkningsmetoder. Till exempel är jag intresserad av MCMC, sekvensiella Monte Carlo-metoder (partikelfilter) och i synnerhet "likelihood-fria" metoder, såsom Approximate Bayesian Computation (ABC). Jag har ett särskilt intresse för stokastisk modellering (till exempel stokastiska differentialekvationer) och tillämpningar inom biomedicin.

Länk till min personliga sida.