Matematisk optimering

Vi forskar och undervisar inom matematisk teori och lösningsmetodik för olika tillämpningar av optimering.

Forskningen som utförs i gruppen fokuserar på två starkt kopplade områden: på modellering och analys av tillämpade optimeringsproblem som uppkommer inom andra vetenskaper, industri och samhälle, samt på utveckling och analys av effektiva algoritmer för klasser av storskaliga optimeringsproblem som uppkommer inom dessa tillämpningar.

Vi utvecklar också teori som bidrar till att karaktärisera optimala lösningar för speciella klasser av optimeringsproblem och som därmed bidrar till utveckling och implementering av effektivare lösningsmetodik för dessa problemklasser.

Gruppen för matematisk optimering erbjuder också kurser med teoretiska så väl som tillämpade moment, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan

Medlemmar


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue