Biomatematik och biostatistik

Bild 1 av 1
Foto av gruppens medlemmar.

Biogruppen utvecklar matematiska och statistiska modeller och metoder som adresserar olika biologiska fenomen.

Gruppens medlemmar är involverade i forskningsprojekt inom områdena
• systembiologi,
• matematisk och statistisk modellering av cancer,
• statistisk genetik, bioinformatik, och metagenomik,
• kvantitativ evolutionsbiologi och -ekologi,
• populationsdynamik och genealogiska modeller,
• medicinsk statistik, kliniska prövningar, och epidemiologi

Seminarium

Vi är delaktiga i det gemensamma seminariet Statistik och biomatematik, som hålls på torsdagar mellan 13:15-14:15 i rum MV:L14.

Lärare och forskare

Fakultet


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.