Avdelningen för Tillämpad matematik och statistik

Avdelningen består av omkring åttio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden.

Avdelningens medarbetare deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen för matematiska vetenskaper bedriver såväl på Chalmers som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. 


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue