toyl_Torbjörn_Ylipää

Torbjörn Ylipää

  • Tekniklektor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap