Infravis logo

Infravis

Nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data. Chalmers koordinerar arbetet för de nio partneruniversiteten.

Monica Billger
  • Professor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik