Byggnaden HSB living lab.

HSB living lab

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt mellan Chalmers och elva andra partners inom bygg- och tekniksektorn. Bostadshuset med 29 lägenheter står på Chalmers campus i Johanneberg,