Vetenskapsfestivalen

Cosmic Club, liv och död i rymden, galaxers livsöden - och bussutflykt till Onsala rymdobservatorium. Vetenskapsfestivalen 2015 i Göteborg innehåller mycket rymd och astronomi.
Onsala rymdobservatorium och andra presenterar rymd, astronomi och jordforskning på Vetenskapsfestivalen 2015 i Göteborg. På lördag blir det ordentligt rymdigt på flera håll i Göteborg, med höjdpunkten Cosmic Club på Avenyn på kvällen. Och observationer med teleskop från tidigt till sent på natten.

Ladda ner festivalens rymdevenemang som en jättestor avlång infografik-bildpdf-format eller jpeg-format.

För mer om Chalmers på Vetenskapsfestivalen, se www.chalmers.se/vetenskapsfestivalen.

Pedagogen, Hus A, sal AK2 136, Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25
onsdag 15 april, 17:30 - 18:30
I will guide you, with beautiful images and videos, through the mysterious life of galaxies in the Universe - a life full of activity; a life that began in the remote past, when the Universe was young; a life that ends violently in fights; a life full of secrets, from fireworks of star formation to supergiant black holes; a life that tells us how the Universe began, and if the Universe will end. Welcome to all of you!
Alessandro Romeo, docent i astronomi, Chalmers
Arr: Onsala rymdobservatorium

Torsdag 16 april

Nordstan, scenen
torsdag 16 april, 14:05-14:20  
Astrobiology makes use of the context for the origin and evolution of life on Earth. Conversely, the physical and chemical attributes which our planet possesses informs us about the prospects for life elsewhere, in order to find compatible celestial bodies which can be assumed to host life.
Axel Niklasson, Student NP-program, International High School of the Gothenburg region

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Sal Euler
torsdag 16 april, 18:00-18:45
Vi har hittills inga vetenskapliga belägg för liv på andra planeter, men om vi en dag skulle hitta liv på Mars, vad skulle vi då lära oss av denna observation om sannolikheten för liv på andra planeter? Denna fråga går att analysera under olika antaganden med hjälp av en enkel statistisk modell av liv och död i universum. Vi presenterar hur man med matematik både kan modellera hur verkligt liv uppför sig och hur man kan konstruera artificiellt liv och också titta närmare på om det finns utomjordiskt liv och vad det väcker för filosofiska frågor.
Vilhelm Verendel, doktorand i fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers

Lisebergshjulet, Liseberg, Korsvägen
torsdag 16 april, 17:00-18:00
Åk Lisebergshjulet med en forskare. Som besökare vet du inte vem du möter eller vad du ska få höra. In som ett frågetecken - ut som ett utropstecken! Fri entré.
Santiago Arellano och Bo Galle från Rymd- och geovetenskap är två av de som du har chans att få prata med.


Fredag 17 april

Tid, rymd och livet på Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium
fredag 17 april, avgångar kl 13:00, kl 14:30 och kl 16:15
Besök Onsala rymdobservatorium och få nya perspektiv på rymden, tiden och livet. Här bevakar forskare kosmos med hjälp av radioteleskop, mäter jordens rörelser, och försöker förstå hur liv uppstår i rymden. Häng med på en specialchartrad buss ut till observatoriet! Du får se Sveriges största teleskop, upptäcka  både stjärnornas livscykler och jordens rörelser - och få reda på varför det är dags för en ny skottsekund.
Tre bussturer från Göteborg. Avgångar kl 13.00, 14.30 och 16.15. Tillbaka i Göteborg 16:45, 18:15 respektive 20:00.
Avgång utanför Chalmers bibliotek, Chalmers Tvärgata, i korsningen Gibraltargatan. Obs! Besök ENDAST med de tre bussar som avgår från Chalmers vid Gibraltargatan/Chalmers Tvärgata. 
Arr: Onsala rymdobservatorium

Lördag 18 april

Vera Sandbergs allé 8, sal Vasa A
lördag 18 april, 10:00-10:40
Den sedan länge eftersökta Higgspartikeln upptäcktes 2012 vid partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) vid CERN, vilket gav upphov till ett nobelpris året efter. I år drar LHC igång igen efter att ha varit nedstängd i två år för översyn och uppgraderingar, och den kommer nu vara nästan dubbelt så kraftfull som tidigare. Detta innebär en unika möjlighet att skapa och upptäcka nya partiklar som förhoppningsvis kan ge oss ledtrådar till några av universums olösta mysterier, som till exempel vad den mörka materien består av och varför det finns mer materia än antimateria.
Christoffer Petersson, Fundamental fysik, Chalmers
Arr: Göteborgs fysikcentrum

Trappscenen, Stadsbiblioteket, Avenyn
lördag 18 april, 10:45-11:45
Ljus ligger till grund för många olika områden inom vetenskap och teknik. Ljus är en budbärare från mikrokosmos och makrokosmos. Ljus ger verktyg att förstå atomers och molekylers växelverkan och hur kroppen fungerar. Modern belysingsteknik minskar energianvändningen. Kunskap om ljus öppnar vägar för optisk kommunikation och andra fotonik-tillämpningar som vi tar för givna.
Ann-Marie Pendrill, professor och föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 11:00 - 23:00
Om vädret så tillåter kommer vi löpande att köra solvisningar under dagen och visning av stjärnhimlen, med Jupiter i fokus, på kvällen!
Arr: Slottsskogsobservatoriet

Pedagogen Hus A, Sal AK2 133
lördag 18 april,11:30-12:30  
Gasemissionen från en vulkan återspeglar dess geofysiska status och har därför blivit ett viktigt verktyg inom vulkanforskning och riskbedömning. Gasemissioner från vulkaner kan också ha stor inverkan på miljön. I detta föredrag diskuteras olika mätmetoder utvecklade vid Chalmers och exempel ges från bland annat den Isländska vulkanen Bárðarbunga.

Bo Galle, professor, Institutionen för rymd- och geovetenskap, Chalmers

Vera Sandbergs allé 8, sal Vasa A
lördag 18 april, 11:45-12:25
I augusti 2014, efter tio års färd i solsystemet, nådde den europeiska rymdfarkosten Rosetta äntligen sitt mål: kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Tre månader senare genomfördes den första mjuklandningen på en komet någonsin, när den diskmaskinsstora landaren Philae tog mark i november 2014. Undersökningarna av kometens yta och kometatmosfären är i full gång och det är en fascinerande och annorlunda värld vi utforskar. Det här är berättelsen om varför vi valde att åka till Churyumov-Gerasimenko, hur resan dit gick till och vilka upptäckter vi gör just nu.
Gabriella Stenberg Weiser, Institutet för rymdfysik
Arr: Göteborgs fysikcentrum

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 12:00 - 13:00
Har du köpt ett teleskop som du inte får att fungera? Har du funnit en gammal grunka på vinden? Vill du veta hur man kollimerar en Newton? Ta med ditt teleskop så kollar vi tillsammans. AstroSweden tar med exempel på bra nybörjarteleskop.
Gunnar Sporrong, Mikroskopiansvarig, Astro Sweden AB
Arr: Slottsskogsobservatoriet

Pedagogen, Hus A, Kjell Härnqvistsalen, Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25
lördag 18 april, 12:00 - 12:50
Är vår planet den enda i universum som härbärgerar intelligent liv, eller är det tvärtom så att universum kryllar av högstående civilisationer? Om det senare är fallet, varför har vi då inte hört av dem? Och säger denna tystnad något om vår egen civilisations framtidsutsikter? Det är frågor som kan behandlas med filosofiska, matematiska och naturvetenskapliga metoder.
Olle Häggström, Prof, Matematisk Statistik, Chalmers, Sara Blom, Präst, Tekn dr, Svenska kyrkan
Arr: Svenska kyrkan
Nordstan, Workshoparena, Nordstadstorget
lördag 18 april, 12:00 - 18:00
Testa på att observera Vintergatan dagtid med hjälp av radiovågor! Ungdomsföreningen Astronomisk Ungdom, och den nationella anläggningen för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium, kommer under lördagen att låta besökare göra egna observationer med hjälp av radioteleskopen SALSA. Alla är välkomna att komma förbi och titta på, ställa frågor eller observera.
Arr: Astronomisk Ungdom i samarbete med Onsala rymdobservatorium

Nordstan, Scen, Nordstadstorget, 
lördag 18 april, 12:00 - 12:30
Fermis paradox är motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum och den brist tecken på liv på andra planeter i form av till exempel rymdskepp eller radiokommunikation som påträffats. Sedan nobelpristagaren, Enrico Fermi, 1950 formulerade paradoxen har otaliga försök att förklara den gjorts, vissa mer genomtänkta än andra. Linnéa Lindh, chalmerist och styrelseledamot i föreningen Astronomisk Ungdom, ger dig en crash course i Fermiparadoxen och hur man löser den.
Linnéa Lindh, Astronomisk Ungdom
Arr: Astronomisk Ungdom

Nordstan, Scen, Nordstadstorget 
lördag 18 april, 12:40 - 13:10
Rymden kan tyckas tom och stilla, men den faktiskt är farligare än vad man kan tro. Mikael Ingemyr, fysik- och astronomistuderande och ordförande i Astronomisk Ungdom, berättar om 5 sätt rymden kan utrota mänskligheten på.
Mikael Ingemyr, Astronomisk Ungdom
Arr: Astronomisk Ungdom

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 13:00 - 14:00
Att universum är stort och gammalt vet alla, men går det att få grepp om vilka skalor det rör sig om? Har vi någon nytta i vårt liv på jorden av att förstå universums storhet?
Henrik Sandgren, journalist och amatörastronom, Slottsskogsobservatoriet

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 14:00 - 14:30
Astronomers know more than ever before about how stars are born, how they live, and how and why they die. Wouter Vlemmings tells the story of the life and death of stars and of strange objects like brown dwarfs, pulsars and black holes that challenge our understanding.
Wouter Vlemmings, Docent, Astronomi, Chalmers
Arr: Onsala rymdobservatorium & Slottsskogsobservatoriet

Pedagogen, Hus A, sal AK2 136, Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25
lördag 18 april, 14:00 - 15:00
Lundaprofessorn Birger Schmitz är verksam i ett forskningsfält som han kallar astrogeobiologi. I detta unika område arbetar han främst med att leta efter fossilt meteoritdamm. Det visar sig att han med dessa metoder kan mäta det historiska flödet även av mindre meteoriter vilka uppvisar spännande samband med utrotningskatastrofer, inte bara det välkända utdöendet av dinosaurierna. Kopplingen till evolutionära skutt är särskilt intressant. Tillsammans med lundastronomerna har Schmitz alldeles nyligen fått ett stort anslag av Wallenbergstiftelsen för att bygga ett laboratorium för att ta hand om det fossila materialet.
Birger Schmitz, professor i astrogeobiologi, Lunds universitet

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 15:00 - 15:50
Ofta talas det om möjligheterna till liv på andra himlakroppar i vårt eget solsystem; under jupitermånen Europas tjocka istäcke; i saturnusmånen Titans metanfloder; på Mars och så vidare, men hur står det till med döden i solsystemet? Vad innebär den och kan det finnas död där det inte finns liv?
Katja Lindblom, Föreståndare, Slottsskogsobservatoriet
Arr: Slottsskogsobservatoriet

Pedagogen, Hus A, Kjell Härnqvistsalen
lördag 18 april, 15:20-16:20  
En diskussion som leds av Ingemar Ernberg, professor vid Karolinska Institutet, och bl a arrangör av Karolinska Institutets program "What is life? The future of biology". Medverkar gör bland andra Steven Jörsäter, docent i astronomi (Jörsäter Innovation).

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 16:00 - 16:30
En supernova är en stjärna som exploderar. Resterna efter söndersprängda stjärnor är inte bara rymdens vackraste och mest fascinerande lik. Det är också från dem som tunga grundämnen som järn, silver och guld sprids i galaxen.
Sofia Wallström, Doktorand, Astronomi, Chalmers
Arr: Onsala rymdobservatorium & Slottsskogsobservatoriet

Slottsskogsobservatoriet 
lördag 18 april, 17:00 - 18:00
En fantastisk liten planet. Den mest jordlika i Solsystemet. Inte bara det den är oerhört vacker och har en mycket spännande historia. Låt oss tala om klimat, geologi, rymdsonder och liv!
Gunnar Sporrong, Mikroskopiansvarig, Astro Sweden AB,
Arr: Slottsskogsobservatoriet

Slottsskogsobservatoriet
lördag 18 april, 18:00 - 18:30
Finns det liv på andra planeter? Astrobiologer studerar vad behövs för att liv ska klara sig i rymden. Om jakten på liv på galaxens miljardtals planeter   och om ställen i vårt eget solsystem där liv kanske fanns för länge sedan.
Carina Persson, Forskarassistent, Astronomi, Chalmers
Arr: Onsala rymdobservatorium & Slottsskogsobservatoriet

Festivaltältet, scen, Bältesspännarparken, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen
lördag 18 april, 18:00-19:00
Varför bor vi på jorden och inte på någon annan planet runt solen? Kan det ha funnits liv någon annanstans som redan har dött ut? Vad är chanserna att hitta liv på en planet runt en annan stjärna än solen?
Marie Rådbo, universitetslektor, astronomi, Göteborgs universitet
Arr: Vetenskapsfestivalen i samarbete med Vetenskap och Folkbildning

Festivaltältet, scen, Bältesspännarparken, mellan Stora Teatern och Trädgårdsföreningen
lördag 18 april, 19:30 - 20:30
Does life exist on billions of planets in our galaxy - or only on Earth? Would life in the universe still be possible if the laws of physics were just slightly different? Are we living in a special time, in a special place, and does it matter if we die? A conversation between two world-leading scientists based in Sweden - one in cosmology, one in astrobiology. Physicist Katherine Freese, expert on dark matter, dark energy and the big bang, and Javier Martín-Torres, space physicist and experiment leader on NASA:s Mars rover Curiosity. Conversation leader Karin Gyllenklev, science journalist known from radio programme Institutet med Karin och Jesper (P3) and Faktakollen (SVT).
Followed by a Cosmic Disco with DJ Steve Tee! Dance and party to celebrate life, death and love in a crazy universe with scientists, friends and strangers.
Katherine Freese, Professor Physics, Stockholm University and Nordita (Nordic Institute for Theoretical Astrophysics), Javier Martin Torres, professor, space physics, Luleå University of Technology in Kiruna, Karin Gyllenklev, science journalist , Institutet i P3, SVT
Arr: Vetenskapsfestivalen i samarbete med Onsala rymdobservatorium

Festivaltältet parken, Bältesspännarparken, mellan Storan och Trädgårdsföreningen, 
lördag 18 april, 21:00 - 24:00
Luna är ett nystartat projekt av föreningen Astronomisk Ungdom som går ut på att alla svenskar någon gång ska ha sett våra närmaste himlakroppar i teleskop. Våra kunniga visningsledare finns där hela kvällen för att svara på frågor och visa natthimlen för dig.
Arr: Astronomisk Ungdom

Läs mer om Vetenskapsfestivalen: www.vetenskapsfestivalen.se

Text: Vetenskapsfestivalen, Robert Cumming
Bilder: Kattöganebulosan: NASA, ESA, HEIC och Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Galaxgruppen Stephans kvintett: NASA, ESA och Hubble SM4 ERO Team; Stjärnhopen Pismis 24: NASA, ESA och J. Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía); SALSA: Onsala rymdobservatorium/D. Dahlin; 25-metersteleskopet i Onsala: Onsala rymdobservatorium/L. Wennerbäck

Publicerad: to 09 apr 2015. Ändrad: on 15 apr 2015