micbjo_Michael_Björklund

Michael Björklund

  • Biträdande professor, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper
0

Min forskning fokuserar på tillämpningar av ergodteori inom olika områden av matematiken; huvudsakligen inom kombinatorik, geometrisk gruppteori, representationsteori och talteori.