lorents_Lorents_Landgren

Lorents Landgren

  • Doktorand, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper
0

Jag kommer huvudsakligen studera poissonska slumpfraktaler under handledning av Erik Broman. Ett pågående projekt som handlar om perkolation på ändliga grafer utgår från min masteruppsats och handleds av Jeffrey Steif.