hrootzen_Holger_Rootzen

Holger Rootzen

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
0

Min forskning gäller stokastiska processer. Just nu tänker jag mest på högdimensionell statistik för extrema episoder och utseendet av extrema episoder i icke differentierbara normalprocesser, på prediktion av epidemier, på extrem mänsklig livslängd och på detektering av anomalier. Jag försöker bidra till hantering av extrema översvämningar, stormar och värmeböljor orsakade av klimatförändringar, till minskande av finansiella risker och till modellering av mikroskopiska strukturer i mjuka material. Redaktörskap tar upp en del av min tid: jag är biträdande redaktör för Journal of the American Statistical Association och för Extremes. Jag är medlem i WASPs styrgrupp för AI/math.

Personlig hemsida: http://www.math.chalmers.se/~rootzen/