johant_Johan_Tykesson

Johan Tykesson

  • Studierektor, Matematiska vetenskaper
  • Docent, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper
0

Mitt forskningsområde är sannolikhetsteori, i synnerhet perkolationsteori.