hegarty_Peter_Hegarty

Peter Hegarty

  • Biträdande professor, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper
0

Min forskning täcker ett brett spektrum av diskret matematik. Jag är särskilt intresserad av diskret sannolikhetsteori, kombinatorisk talteori och ändlig gruppteori.

För mer information se min personliga hemsida, http://www.math.chalmers.se/~hegarty