olleh_Olle_Häggström

Olle Häggström

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
0

Olle Häggström är professor i matematisk statistik. Merparten av hans forskningsmeriter ligger inom sannolikhetsteorin, men på senare år har han i ökande grad riktat sin uppmärksamhet mot futurologi, existentiell risk, AI-säkerhet och angränsande områden.